Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 4 maar 2024

Welkom bij merkbureau Comfy, gevestigd op Vendelier 45H, 3905PC in Veenendaal. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en bezoekers. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Verzameling van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Deze informatie wordt verzameld wanneer u contact met ons opneemt via onze website, e-mail, telefoon of op andere wijze.

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van onze diensten op het gebied van marketing.
    Het beantwoorden van vragen en het verstrekken van informatie.
    Het uitvoeren van administratieve taken met betrekking tot onze dienstverlening.
    Het verbeteren van onze website en diensten.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of indien wettelijk vereist. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat adequate maatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging. Onze medewerkers zijn op de hoogte van het belang van gegevensbeveiliging en hanteren strikte procedures om de integriteit van uw gegevens te waarborgen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, tenzij een langere bewaartermijn vereist is op basis van wettelijke verplichtingen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem contact met ons op via een mailing naar info@comfy.nl of telefonisch via 06 38 93 84 96 voor verdere informatie over het uitoefenen van uw rechten.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om veranderingen in ons privacybeleid weer te geven. Wij raden u aan regelmatig deze verklaring te controleren voor eventuele updates.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via een mailing naar info@comfy.nl of telefonisch via 06 38 93 84 96

Merkbureau Comfy Vendelier 45H 3905PC Veenendaal.